Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yazılımları Paneli

internet_haftasi_2008.gif

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından İnternet Haftası kapsamında Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yazılımları Paneli düzenleniyor. Özgür yazılım ürünü yazılımların kullanımı ile ilgili deneyimlerin paylaşılacağı panele tüm eğiticiler, öğrenciler, ilgilenen herkes davetlidir.

Yer: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Ek Bina Taşınmaz Yönetimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

Tarih ve Saat: 18 Nisan 2008, Cuma -14:00

Panelistler ve Konular:

  • Levent Emmungil (Başkent Üniversitesi) ATutor Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi ve Uygulama Örnekleri
  • Kürşat Çağıltay (ODTÜ) Open Courseware projesi
  • Arif Altun – Gökhan Akçapınar (Hacettepe Üniversitesi) Wiki uygulamaları
  • M.Serhat Azgur (Bilkent Üniversitesi) Moodle ve uygulama örneği
  • Ergin Soysal (Ankara Üniversitesi) Tıp Eğitimi açısından açık kaynak kodlu öğrenme yazılımları

Bir Cevap Yazın