2007 Seçimlerinin Ardından

Seçimlerle ilgili yapılan son tahminleri okurken kendi kendime, bu kadar da olması mümkün değil, “AKP %45’in üzerinde oy nasıl alır?” demiştim. Ama mümkünmüş…

Türkiye’de hiç birşeye şaşırmamak lazım. Geçmiş deneyimlerden bir türlü bu dersi çıkartamıyorum. Her seferinde “bu da olur mu?” diyorum. Gayet güzel de oluyor.

Bir yandan da bir türlü olmayan şeyler var. Sol partilerin başarılı olabilmesi gibi. Bir de bu konuda şaşırsam. Ama bu kadrolarla şaşırmam mümkün değil gibi gözükmekte.

Önümüzde 4-5 yıl var. Bu süre zarfında Türkiye’de derli toplu, peşinden koşulacak, heyecan duyulacak sol bir oluşum olur mu? Çıkar mı öyle bir lider? İçimden çıkmaz diyorum sürekli; bir o kadar da şaşırmak istiyorum…

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standardlar

Yayının Künyesi

Al, U. ve Madran, O. (2004). “Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar” Bilgi Dünyası, 5(2): 259-271.

Öz

Web tabanlı uzaktan eğitim kamu ve özel sektörün çeşitli alan ve disiplinlerindeki eğitim problemlerini çözmede düşük işletim maliyeti ve araçlar sunmaktadır. Ayrıca, çalışmakta olan bireyler için kişisel ve mesleki gelişme, akademik ya da sertifika programlarına katılma gibi fırsatlar da yaratmaktadır. Böyle bir sistem veya eğitim programı içeriğinin, sağlam bir yapıya sahip olması gerektiği açıktır. Bu yapıdaki bir sistem, içerik ve sistemin tekrar kullanılabilmesinde ve güncellenmesinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmada Web tabanlı uzaktan eğitim hakkında genel bilgiler verilmekle birlikte, sistemlerin sahip olması gereken özellikler ve konuyla ilgili standartların önemi üzerinde durulmaktadır.

Tam Metin

http://orcun.madran.net/yayinlar/web_tabanli_uzaktan_egitim_sistemleri_sahip_olmasi_gereken_ozellikler_ve_standartlar.pdf

Daha Önce Yayınlanmış Olan Yazılar

Daha önce çeşitli Web portallarında yayınlanmış (2002 – 2004) olan yazılarım:

  • İnternet ve Hukuk.
  • Flash Player’da güvenlik.
  • Ctrl+C ile Ctrl+V.
  • Dil kodlamasında tek bir standarda doğru; UNICODE.
  • Genişletilebilir işaretleme dili XML.
  • Basit animasyon kontrolünden nesne yönelimli programlamaya; ActionScript.
  • İnternet’teki Flash içeriklerinin korunması.
  • Kimdir bu Sorenson Spark?
  • Çalışma Performansı ve RSI.