BBY 162 Programlama ve Algoritmalar

Ön Koşul

Bu dersin ön koşulu BBY 161: Bilgisayar Yazılımı dersidir. Programlama ve Algoritmalar dersini alabilmek için BBY 161 kodlu dersten başarılı olmanız gerekmektedir.

Tanım

Programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Bir diğer deyişle programlama, bilgisayarın ya da hesaplama kapasitesi olan bir birimin donanımının çalışmasına yön veren komutlar, kelimeler, süreçler ve aritmetik işlemlerdir. (https://bilgeis.net/#/course?68)

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. Algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur. Algoritmayı belirtmek için ; metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Algoritmalar bir programlama dili vasıtasıyla bilgisayarlar tarafından işletilebilirler.

İlk algoritma, el Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El Harizmi’nin isminin Avrupalılarca telaffuzundan doğmuştur. (https://tr.0wikipedia.org/wiki/Algoritma)

Derse Erişim & İletişim

Çevrim İçi Referans Siteleri

Açık Eğitim Kaynakları

Ön Gereksinimler

PIP Kullanımı ve Ek Paketler

Değerlendirme

 • Bilgeİş Python 1 ve 2 derslerinden sertifika alınması (%10)
  Python 1 son sertifika tarihi: 27 Şubat 2018, 23:59 (sertifika01.pdf)
  Python 2 son sertifika tarihi: 14 Mart 2018, 23:59 (sertifika02.pdf)
 • Uygulama 01 (%5)
  Teslim Tarihi: 28 Şubat 2018
  Açıklama: Bir değişkene atanan metin katarının ilk yarısını ekrana yazdıracak python kodunu yazınız ve GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama01.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 02 (%5)
  Teslim Tarihi: 28 Şubat 2018
  Açıklama: Bir değişkene saniye olarak atanan değeri dakika, saat, gün, ay ve yıl olarak ekrana yazdıracak python kodunu yazınız ve GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama02.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 03 (%5)
  Teslim Tarihi: 7 Mart 2018
  Açıklama: Liste ve sözlük yapılarını kullanan herhangi bir uygulamanın python kodunu yazınız ve GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama03.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 04 (%5)
  Teslim Tarihi: 14 Mart 2018
  Açıklama: “Kadın Adı”, “Erkek Adı” ve “Mısra Sayısı” bilgilerinin dışarıdan girildiği ve bu bilgilere göre şarkı sözünün otomatik olarak oluşturulduğu uygulamayı yazınız. GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama04.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 05 (%10)
  Teslim Tarihi: 28 Mart 2018
  Açıklama: Yıllardır farklı mecralarda gördüğümüz gerçek bir Adam Asmaca oyunu yapınız (0yunun adımın asıldığı görsel bölümü hariç tüm fonksiyonları çalışmalıdır). GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama05.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 06 (%5)
  Teslim Tarihi: 18 Nisan 2018
  Açıklama: TKinter ile bir uygulama geliştiriniz. GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama06.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 07 (%5)
  Teslim Tarihi: 25 Nisan 2018
  Açıklama: Pillow kütüphanesini kullanarak bir “Fotoğraf Albümü” oluşturunuz. Oluşturduğunuz albüm içerisinde butonlar yardımıyla gezinti yapılabilsin. GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama07.py olarak yükleyiniz.
 • Uygulama 08 – Grup Çalışması (%10)
  Teslim Tarihi: 2 Mayıs 2018
  Açıklama: Arayüzü olan bir kütüphane kataloğu uygulaması geliştiriniz. Kütüphane kataloğuna veri girişi yapılacak, girilen verilen bir ya da birden fazla txt dosyasında saklanacak ve girilen kayıtlar arasında sorgulama yapılarak, kayıt ayrıntılarına ulaşılacak. GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine uygulama08.py olarak yükleyiniz.
 • Final Projesi (%40)
  Teslim Tarihi: 16 Mayıs 2018, Çarşamba, Ders Saati
  Açıklama: Eski ve efsanevi bir oyun olan “Simon & Simon” türevi bir oyun geliştiriniz. Bu oyun 2 kişilik ve / veya tek kişilik olarak da kurgulanabilir.  GitHub hesabınızdaki BBY162 adlı deponun içine final_uygulama.py olarak yükleyiniz. Final uygulamanızda kullandığınız tüm dosyalarınız ön eki final_dosyaadi.xxx olmalıdır (Ör: final_resim.jpg).