BBY 162 Programlama ve Algoritmalar

Ön Koşul

Bu dersin ön koşulu BBY 161: Bilgisayar Yazılımı dersidir. Programlama ve Algoritmalar dersini alabilmek için BBY 161 kodlu dersten başarılı olmanız gerekmektedir.

Tanım

Programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Bir diğer deyişle programlama, bilgisayarın ya da hesaplama kapasitesi olan bir birimin donanımının çalışmasına yön veren komutlar, kelimeler, süreçler ve aritmetik işlemlerdir. (https://bilgeis.net/#/course?68)

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol. Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır. Algoritmik yaklaşımda da çözüm için olası yöntemlerden en uygun olan seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konulur. Algoritmayı belirtmek için ; metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı olmak üzere 2 yöntem kullanılır. Algoritmalar bir programlama dili vasıtasıyla bilgisayarlar tarafından işletilebilirler.

İlk algoritma, el Harezmi tarafından “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabında sunulmuştur. Algoritma sözcüğü de El Harizmi’nin isminin Avrupalılarca telaffuzundan doğmuştur. (https://tr.0wikipedia.org/wiki/Algoritma)

Derse Erişim & İletişim

Çevrim İçi Referans Siteleri

Açık Eğitim Kaynakları

Ön Gereksinimler

Değerlendirme

  • Bilgeİş Python 1 ve 2 derslerinden sertifika alınması (%20)
    • Python 1 son sertifika tarihi: 27 Şubat 2018, 23:59
    • Python 2 son sertifika tarihi: 14 Mart 2018, 23:59