BBY 261 – 2017

Dersin Katalog Tanımı:

Derste, nesne yönelimli programlamanın temelleri, UML ile nesne yönelimli program geliştirme, Java’nın temel elemanları (değişkenler, akış kontrolü, sınıflar ve nesneler, dizinler ve taşıyıcı sınıflar, arayüz yapıları), sınıflar ve kalıtım (sınıf yaratımı, kalıtım ve çok biçimlilik, arayüz kavramı ve geliştirimi), nesneye yönelik kodlama ve dokümantasyon standartları, kodun entegrasyonu, soyutlamaya dayalı tasarım ve tasarım örüntüleri anlatılmaktadır.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2017-2018 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 261
 • Dersin Günü ve Saati: Cuma, 13:30 – 16:30
 • Dersin Yeri: B8 – 102
 • Devam: Derse devam zorunludur.

Ders Materyalleri:

Değerlendirme:

 • Proje 1
  Teslim Tarihi: 27 Ekim 2017
  Teslim Şekli: Proje, GitHub içerisindeki kendi hesabınızda “adsoyad01” adlı bir depoda yer alacaktır. Bu depodan PhoneGap ile oluşturulan “adsoyad01.apk” adlı dosya yine aynı depo içerisinde “APK” adlı bir klasörde yer alacaktır.
  Paketleme Örnek Çalışması (Sayısal Loto)