BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Dersin Katalog Tanımı

Veri tabanı İşleme: Dosya işleme sistemleri ve veri tabanı işleme sistemleri, Veri tabanı uygulamalarının bileşenleri. İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri: Bütünlük kısıtları, ilişkisel veri hesaplama, ilişkisel cebir. Sorgu Dilleri: Yapısal Sorgulama Dili. Veri Modelleme: Varlık-İlişki Modelleme, Nesne Rol Modelleme. Normalleştirme: Normalleştirme süreci, normal formlar, anormalleştirme. Veri tabanları ve İnternet Teknolojisi: Üç katmanlı mimariler, Web ve veri tabanı sunucularının rolleri, ODBC, OLE DB ve ADO.NET. Çok kullanıcılı veri tabanlarını Yönetmek: Eşzamanlılık kontrolü, veri tabanı kurtarma, veri tabanı güvenliği, veri tabanı yönetimi.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2018-2019 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 361
 • Dersin Günü ve Saati: Cuma, 09:30 – 12:30
 • Dersin Yeri: B8-101
 • Devam: Derse devam zorunludur.

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme kriterlerini oluşturan tüm çalışmalar Google Drive üzerinde yer alan ortak klasör içerisinde öğrenci ad ve soyadı ile adlandırılmış bir alt klasör içinde teslim edilecektir.

Proje 1: İlişkisel veri tabanı analizi

 • Teslim Tarihi: 12 Kasım 2019
 • Teslim Yeri: Burada linki verilen Google Drive Klasörü‘nde kendi adınız ve soyadınız ile bir klasör oluşturunuz. Bu klasör içinde veri tabanı şeması için ise bir Google e-Tablo (VT Şema) oluşturunuz.
 • Açıklama: Küçük ölçekte bir semt kitaplığı için bir veri tabanı analizi yapınız.

Proje 2: Veri tabanı tasarımı  & Şeması

 • Teslim Tarihi: 12 Kasım 2019
 • Teslim Yeri: Oluşturduğunuz Google Drive klasörü içinde veri tabanı tasarımı için bir Google Doküman (VT Tasarım), veri tabanı şeması için ise bir Google e-Tablo (VT Şema) oluşturunuz.
 • Açıklama: Veri tabanı tasarımı, aşağıdaki sorulara cevap verecek şekilde hazırlanmalı ve veritabanı hakkında 1 paragraflık bir tanıtım metni olmalıdır. Veri tabanı şeması ise veri tabanı tasarımında cevaplanan sorular ışığında oluşturulacak tabloları ve bu tabloların yapılarını (sütunlar ve özellikleri) içermelidir. Cevap aranan sorular:
  1. Hayata geçirilecek sistem neye hizmet edecek?
  2. Veri tabanı hangi ihtiyaçları karşılayacak?
  3. Veri tabanında hangi veriler depolanacak?
  4. Veri tabanında ne tür veriler depolanacak?

Proje 3: Veri tabanının oluşturulması

 • Teslim Tarihi: 27 Kasım 2019
 • Teslim Yeri:  Google Drive Klasörü
 • Dosyanın ve veritabanının ismi: adsoyad.sql
 • Açıklama: Hazırlanan veri tabanı şemasına göre PHPMyAdmin aracılığıyla MySQL üzerinde veri tabanı oluşturulacaktır. Oluşturulan veri tabanı (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak Google Drive aracılığıyla teslim edilecektir.

Proje 4: Veri tabanında sorguların (görünümlerin) oluşturulması

 • Teslim Tarihi: 25 Aralık 2019
 • Teslim Yeri: Google Drive Klasörü
 • Açıklama: Oluşturulan veri tabanı üzerinde veri tabanı tasarımında yer alan 1. ve 2. sorunun cevabını verebilecek sorgula oluşturulacaktır ve bu sorgular veri tabanı içerisinde görünüm olarak kaydedilecektir. Yüklenecek veri tabanının adı “BBY361_adsoyad” olmalıdır ve mutlaka “Create Database” komutu yer almalıdır. Güncellenen veri tabanı (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak Google Drive aracılığıyla teslim edilecektir.

MySQL ve PHP final projesi

 • Teslim Tarihi: Proje dosyalarının yer aldığı paket (zip) final sınavının olduğu günden önceki gece yarısı teslim edilmelidir. Final sınavına gelinmesi zorunludur, proje ile ilgili sorulara cevap verilecek, imza atılacaktır.
 • Teslim Yeri: Dersin ortak Google Drive Klasörü içerisindeki kendi klasörünüz.
 • Teslim Şekli: Projeyi oluşturan tüm dosyalar adsoyad.zip adlı paketin içinde yer alacaktır. Veri tabanının adının mutlaka “bby361_adsoyad” şeklinde olması gerekmektedir. SQL dosyasında mutlaka “Create Database” komutu yer almalıdır.
 • Proje Konusu: Bootstrap arayüz özelliklerine sahip basit bir kütüphane kataloğu tasarlayınız ve çalışır hale getiriniz. Kataloğu oluşturan tüm sayfalar Bootstrap yapısı içinde yer almalıdır.
 • Veri Tabanı Yapısı: Projeniz tek bir tablodan oluşacaktır. Bu tabloda aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. kayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. kayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. eserAdi
  4. basimYili
  5. yayinevi
  6. ISBN
  7. yazarAdi
  8. notlar
 • Kataloğun sahip olması gereken özellikler:
  1. Katalogda yer alan eserler listelenebilmelidir.
  2. Kataloğa yeni eser eklenebilmelidir.
  3. Katalogda yer alan eserler silinebilmelidir.
  4. Katalogda yer alan eserler güncellenebilmelidir.

Eğitsel Kaynaklar

 1. Bölüm: Ders Hakkında
 2. Bölüm: Yazılımlar ve Sunucular
 3. Bölüm: VTYS Giriş
 4. Bölüm: Veri Tabanı Tasarımı – (MEGEP ders notu)
 5. Bölüm: Veri Tabanı Oluşturma
 6. Bölüm: Tablo Oluşturma
 7. SQL Sunum 1
 8. SQL Sunum 2
 9. SQL Sunum 3
 10. SQL Sunum 4
 11. w3schools SQL
 12. MySQL Canlı Örnek
 13. w3schools PHP
 14. PHP Canlı Örnek

Uygulama Örnekleri