BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Dersin Katalog Tanımı

Veri tabanı İşleme: Dosya işleme sistemleri ve veri tabanı işleme sistemleri, Veri tabanı uygulamalarının bileşenleri. İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri: Bütünlük kısıtları, ilişkisel veri hesaplama, ilişkisel cebir. Sorgu Dilleri: Yapısal Sorgulama Dili. Veri Modelleme: Varlık-İlişki Modelleme, Nesne Rol Modelleme. Normalleştirme: Normalleştirme süreci, normal formlar, anormalleştirme. Veri tabanları ve İnternet Teknolojisi: Üç katmanlı mimariler, Web ve veri tabanı sunucularının rolleri, ODBC, OLE DB ve ADO.NET. Çok kullanıcılı veri tabanlarını Yönetmek: Eşzamanlılık kontrolü, veri tabanı kurtarma, veri tabanı güvenliği, veri tabanı yönetimi.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2016-2017 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 361
 • Dersin Günü ve Saati: Çarşamba, 15:30 – 17:30
 • Dersin Yeri: Yeni Sınıf (Ed. Fak. Bodrum Kat)
 • Devam: Derse devam zorunludur.

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme kriterlerini oluşturan tüm çalışmalar Google Drive üzerinde yer alan ortak klasör içerisinde öğrenci ad ve soyadı ile adlandırılmış bir alt klasör içinde teslim edilecektir.

 • Veri tabanı tasarımı  & Şeması (%20)
  Teslim Tarihi:
  1 Kasım 2017, Çarşamba, 23:59:59
  Teslim Yeri: https://drive.google.com/drive/folders/0B1p2ROs-S7J2UzBCSS0wNmVId1U?usp=sharing
  Veri tabanı tasarımı, aşağıdaki sorulara cevap verilerek hazırlanacak Google Drive dokümanı ile teslim edilecektir. Cevap aranacak sorular:

  1. Hayata geçirilecek sistem neye hizmet edecek?
  2. Veri tabanı hangi ihtiyaçları karşılayacak?
  3. Veri tabanında hangi veriler depolanacak?
  4. Veri tabanında ne tür veriler depolanacak?Veri tabanı şeması, veri tabanı tasarımında cevaplanan sorular ışığında oluşturulacak tabloları ve bu tabloların yapılarını (sütunlar ve özellikleri) içermelidir. Şema Google Drive üzerinde e-tablo ile teslim edilecektir.
 • MySQL veri tabanının oluşturulması (%20)
  Teslim Tarihi: 15 Kasım 2017, Çarşamba, 23:59:59
  Teslim Yeri: https://drive.google.com/drive/folders/0B1p2ROs-S7J2UzBCSS0wNmVId1U?usp=sharing

  Dosyanın ve veritabanının ismi: adsoyad.sql
  Hazırlanan veri tabanı şemasına göre PHPMyAdmin aracılığıyla MySQL üzerinde veri tabanı oluşturulacaktır. Oluşturulan veri tabanı (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak Google Drive aracılığıyla teslim edilecektir.
 • MySQL veri tabanında sorguların (görünümlerin) oluşturulması (%20)
  Teslim Tarihi: 20 Aralık 2017, Çarşamba, 23:59:59
  Teslim Yeri: https://drive.google.com/drive/folders/0B1p2ROs-S7J2UzBCSS0wNmVId1U?usp=sharing

  Oluşturulan veri tabanı üzerinde veri tabanı tasarımında yer alan 1. ve 2. sorunun cevabını verebilecek sorgula oluşturulacaktır ve bu sorgular veri tabanı içerisinde görünüm olarak kaydedilecektir. Yüklenecek veri tabanının adı “BBY361_adsoyad” olmalıdır ve mutlaka “Create Database” komutu yer almalıdır. Güncellenen veri tabanı (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak Google Drive aracılığıyla teslim edilecektir.
 • MySQL ve PHP final projesi (%40)
  Teslim Tarihi: 9 Ocak 2017, Salı, 23:59:59
  Teslim Yeri: https://drive.google.com/drive/folders/0B1p2ROs-S7J2UzBCSS0wNmVId1U?usp=sharing

  Tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olan veri tabanı, basit bir kullanıcı ara yüzü ile aşağıdaki temel işlemleri gerçekleştirebilecek bir sistem haline getirilerek ZIP paketi olarak Google Drive üzerinden teslim edilecektir. ZIP paketinde, PHP dosyaları ve SQL uzantılı veri tabanı çıktısı yer almalıdır. Veri tabanının ismi mutlaka “bby361_adsoyad” şeklinde olmalıdır. Sistemde yer alması gereken temel özellikler:

  1. index.php adında bir ana sayfa. Bu sayfadan diğer sayfalara yönlendirme olacaktır.
  2. Veri tabanı üzerinde basit bir sorgulama,
  3. Veri tabanı üzerindeki herhangi bir tabloya yeni kayıt ekleme,
  4. Veri tabanı üzerindeki herhangi bir tablodan kayıt silme,
  5. Veri tabanı üzerindeki herhangi bir tablodaki kaydı güncelleme.

Eğitsel Kaynaklar

 1. Bölüm: Ders Hakkında
 2. Bölüm: Yazılımlar ve Sunucular
 3. Bölüm: VTYS Giriş
 4. Bölüm: Veri Tabanı Tasarımı – (MEGEP ders notu)
 5. Bölüm: Veri Tabanı Oluşturma
 6. Bölüm: Tablo Oluşturma

Uygulama Örnekleri

İletişim Araçları

e-Posta Listesi