Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Duyurusu

Türkiye’deki Açık Ders Malzemeleri girişimi için çok önemli bir dönüm noktası olarak ifade edebileceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yeni dönemde Açık Ders Kaynaklarının üretilmesini TÜBİTAK desteklemeye başlıyor. TÜBİTAK’ın konu ile ilgili çağrısını bu bağlantıdan inceleyebilrisiniz.

Resmi duyurunun yakında TÜBİTAK Web sitesinden de yayınlanacağı Açık Ders Kaynakları Çağrı’sı genel hatları ile aşağıdaki TÜBİTAK ön duyurusunda yer almakta:

Sayı: 81924397-820-23725 19/02/2013
Konu: Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları ARBİS Duyurusu

DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARI DUYURUSU

Değerli Öğretim Üyesi,

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından 6 Ekim 2012 Tarihli 212 Sayılı Bilim Kurulu kararına istinaden “Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı” oluşturulmuştur. Bu program kapsamında “5001 Akademik e-Kitap” ve “5002 Akademik eDers” çağrılarına çıkılması planlanmaktadır.

Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı ile Türkiye’deki lisans/önlisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlanarak kolayca ulaşabilecekleri, herkesin erişimine açık Türkçe akademik kaynaklar üretmek amaçlanmaktadır. Program kapsamında hazırlanacak ders malzemeleri, üniversitelerimizde okutulan derslere yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle hazırlanmış; içeriği, problem çözüm setleri, sunum slaytları, animasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş Türkçe akademik kitaplarını ve ders video çekimlerini içermektedir.

Her çağrı döneminde değişiklik gösterecek olan “desteklenecek ders listesi”nin ilki ekte sunulmuştur. Resmi duyurusu önümüzdeki günlerde TÜBİTAK web sayfasından yapılacak destek programımızı bilgilerinize sunar, katkı sağlamayı planlayan değerli akademisyenlerimizin başvurularını bekleriz.

Saygılarımla,
Doç. Dr. M. Necati DEMİR
Başkan Yardımcısı Vekili

DAĞITIM
ARBİS’e kayıtlı tüm akademisyenler
Üniversiteler

5001 Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Dersler:

 • İSTATİSTİĞE GİRİŞ – 1
 • İSTATİSTİĞE GİRİŞ – 2
 • ORGANİK KİMYA
 • MİKRO EKONOMİYE GİRİŞ
 • MİKRO EKONOMİ – 1
 • MİKRO EKONOMİ – 2
 • EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
 • TEMEL KİMYA
 • GENEL KİMYA – 1
 • GENEL KİMYA – 2
 • MAKRO EKONOMİYE GİRİŞ
 • MAKRO EKONOMİ
 • MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ – 1
 • MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ – 2
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLER
 • GENEL BİYOLOJİ – 1
 • GENEL BİYOLOJİ – 2
 • TEMEL LİNEER CEBİR
 • LİNEER CEBİR
 • KALKÜLÜS – 1
 • KALKÜLÜS – 2
 • MUHASEBE – 1
 • MUHASEBE – 2
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI
 • FİZİK – 1
 • FİZİK – 2
 • STATİK
 • MUKAVEMET

Ulusal Açık Erişim Video Kayıtları

8 – 9 Kasım 2012 tarihleri arasından Hacettepe Üniversitesi, Ankara’da düzenlenmiş olan “Ulusal Açık Erişim Çalıştayı”‘nda yapılan sunumların video kayıtlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLT2DrRi9ehTz42oEbRULlODkjdJZtGgwJ 

Çalıştay kapsamında yapmış olduğum “Açık Derse Genel Bakış” başlıklı sunumu da aşağıdan izleyebilirsiniz:

Creative Commons Türkiye & #CC10 Türkiye Etkinliği

orcun_madranCreative Commons (CC) Türkiye ile ilgili çalışmaları 2007 yılından itibaren takip ediyorum. Açık ders malzemeleri ile ilgili çalışmalarımız kapsamında lisanslama modeli olarak Creative Commons’ın kullanılması bu konu hakkında daha yoğun gayretler içinde olmamı da zorunlu kıldı. Uluslararası Creative Commons örgütlenmesi içerisinde üye ülke konumuna henüz gelememiş olan Türkiye’nin bir an önce üyelik işlemlerini tamamlamasını ve Creative Commons lisanslarının Türkçeleştirilerek daha geniş kitlelerin kullanımına sunulmasını gönülden arzuluyorum.

Okumaya devam et “Creative Commons Türkiye & #CC10 Türkiye Etkinliği”

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Türkiye’de açık erişimle ilgili farkındalığı artırmak, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz erişime açmak, kurumsal arşiv kurmak, gerekli teknik bilgileri vermek, gerekli politika, strateji ve mevzuatı geliştirmek amacıyla 08-09 Kasım 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi, Sıhhıye, Ankara’da “Ulusal Açık Erişim Çalıştayı”’nı düzenliyoruz.

Okumaya devam et “Ulusal Açık Erişim Çalıştayı”

Panel: Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan “Türkiye’de İnternet Konferansı”‘nda bu yıl “Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı bir panel düzenliyoruz.

Panel’de “Açık Ders”‘in Türkiye’deki ve Dünyadaki mevcut durumunu değerlendirme şansı bulurken önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar için de bir yol haritasının ortaya çıkması hedeflenmekte.

Okumaya devam et “Panel: Açık Ders Malzemelerinin Dünü, Bugünü, Yarını”