II. Web Tabanlı Eğitim İçeriği Geliştirme Proje Yarışması

Bu ödüllü proje yarışması; ilköğretim ve ortaöğretim kategorisinde, tüm illerde MEB’e Bağlı Resmi ve Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki öğrenciler ile bu okullarda görev yapan öğretmenler ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyi dâhil)öğrencilere yöneliktir.

Proje çalışması, MEB müfredatına uygun olarak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsamaktadır. Proje başvuruları yarışma kılavuzunun http://www.meb.gov.tr adresinde yayım tarihinde başlar 19 Nisan 2008 de sona erer. Proje hakkında bilgi edinmek için webprojem@meb.gov.tr elektronik posta adresi kullanılabilecektir. Proje başvuruları, kılavuz ekinde yer alan formlar doldurularak yapılacaktır.

Hazırlanan projeler, Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda Ankara’da ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer görülen projeler, sergi ve sunum için davet edileceklerdir. Sonuçlar, ilgililere 2008 Mayıs ayı içerisinde, MEB’in internet sitesinden duyurulacaktır. Ankara’da düzenlenecek sergiye projeyi hazırlayanlar davet edilecektir.

Seçilen projeler 2008 Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek bir törenle ödüllendirilecek ve ödülleri teslim edilecektir.

Bir Cevap Yazın