BBY 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Dersin Katalog Tanımı

Veri tabanı İşleme: Dosya işleme sistemleri ve veri tabanı işleme sistemleri, Veri tabanı uygulamalarının bileşenleri. İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri: Bütünlük kısıtları, ilişkisel veri hesaplama, ilişkisel cebir. Sorgu Dilleri: Yapısal Sorgulama Dili. Veri Modelleme: Varlık-İlişki Modelleme, Nesne Rol Modelleme. Normalleştirme: Normalleştirme süreci, normal formlar, anormalleştirme. Veri tabanları ve İnternet Teknolojisi: Üç katmanlı mimariler, Web ve veri tabanı sunucularının rolleri, ODBC, OLE DB ve ADO.NET. Çok kullanıcılı veri tabanlarını Yönetmek: Eşzamanlılık kontrolü, veri tabanı kurtarma, veri tabanı güvenliği, veri tabanı yönetimi.

Ders Hakkında Genel Bilgiler:

 • Dersin Dönemi: 2019-2020 Güz
 • Dersin Kodu: BBY 361
 • Dersin Günü ve Saati: Çarşamba, 13:30
 • Canlı Ders Platformu: Zoom

Değerlendirme Kriterleri:

Proje 1: İlişkisel veri tabanı analizi (5P)

 • Teslim Tarihi: 21.10.2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda KütüphaneVTAnalizi.txt adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Açıklama: Küçük ölçekte bir semt kitaplığı için bir veri tabanı analizi yapınız.

Proje 2: Veri tabanı tasarımı & Şeması (5P)

 • Teslim Tarihi: 28.10.2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda KütüphaneVTŞeması.xlxs adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Açıklama: Yapmış olduğunuz veri tabanı analizinize uygun veri tabanı şemasını oluşturunuz.

Proje 3: Veri tabanı ve tabloların oluşturulması (10P)

 • Teslim Tarihi: 4 Kasım 2020
 • Teslim Yeri: GitHub hesabınızdaki hu-bby361-2020 adlı kod deposunda adsoyad_01.sql adlı dosya ile çalışmanızı teslim ediniz.
 • Dosyanın ve veri tabanının ismi: adsoyad_01.sql
 • Açıklama: Hazırlanan veri tabanı şemasına göre PHPMyAdmin aracılığıyla MySQL üzerinde veri tabanınızı UTF8 uyumlu olarak yaratın. Şemada yer alan tablolarınızı uygun veri tiplerini ve özelliklerini de belirleyerek veritabanı içinde oluşturun ve 5-10 kitap kaydı girin. Tüm veri tabanını (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak dışarı aktarın ve GitHub’a yükleyin.

Proje 4: Veri tabanında sorguların (görünümlerin) oluşturulması

 • Teslim Tarihi: 2 Aralık 2020
 • Dosyanın ve veri tabanının ismi: adsoyad_02.sql
 • Açıklama: Oluşturulan veri tabanı üzerinde veri tabanı tasarımında yer alan 1. ve 2. sorunun cevabını verebilecek sorgula oluşturulacaktır ve bu sorgular veri tabanı içerisinde görünüm olarak kaydedilecektir. Yüklenecek veri tabanı mutlaka “Create Database” komutu yer almalıdır. Güncellenen veri tabanı (Create Database komutu da dahil olmak üzere) SQL uzantılı olarak Google Drive aracılığıyla teslim edilecektir.

MySQL ve PHP final projesi

 • Teslim Tarihi:
 • Teslim Yeri:
 • Teslim Şekli:
 • Proje Konusu: Bootstrap arayüz özelliklerine sahip basit bir kütüphane kataloğu tasarlayınız ve çalışır hale getiriniz. Kataloğu oluşturan tüm sayfalar Bootstrap yapısı içinde yer almalıdır.
 • Veri Tabanı Yapısı: Projeniz tek bir tablodan oluşacaktır. Bu tabloda aşağıdaki alanlardan (sütunlardan) oluşmalıdır:
  1. kayitNo (Anahtar alan – Otomatik artan)
  2. kayitTarihi (Zaman damgası – Otomatik olarak verilen)
  3. eserAdi
  4. basimYili
  5. yayinevi
  6. ISBN
  7. yazarAdi
  8. notlar
 • Kataloğun sahip olması gereken özellikler:
  1. Katalogda yer alan eserler listelenebilmelidir.
  2. Kataloğa yeni eser eklenebilmelidir.
  3. Katalogda yer alan eserler silinebilmelidir.
  4. Katalogda yer alan eserler güncellenebilmelidir.

Eğitsel Kaynaklar

 1. Bölüm: Ders Hakkında
 2. Bölüm: Yazılımlar ve Sunucular
 3. Bölüm: VTYS Giriş
 4. Bölüm: Veri Tabanı Tasarımı – (MEGEP ders notu)
 5. Bölüm: Veri Tabanı Oluşturma
 6. Bölüm: Tablo Oluşturma
 7. SQL Sunum 1
 8. SQL Sunum 2
 9. SQL Sunum 3
 10. SQL Sunum 4
 11. w3schools SQL
 12. MySQL Canlı Örnek
 13. w3schools PHP
 14. PHP Canlı Örnek

Uygulama Örnekleri