Orçun Madran Kimdir?

Kısa Hikaye

1994’de Hacettepe‘de İnternet’le tanıştım. 1998’de Atlantik‘i kurduk. Bilişim adına ne varsa yaptık. 2000 yılından itibaren halen içimde büyük bir sevgi beslediğim Macromedia‘nın yetkili eğitmeni olarak birçok kurum ve kuruluşa web teknolojileri ile ilgili eğitimler verdim. 2002 yılından itibaren Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, 2005 yılından itibaren de yine aynı üniversitede Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak bilişim teknolojileri alanında dersler verdim ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Mart 2011 – Haziran 2013 tarihleri arasında  Atılım Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Koordinatörü ve Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi (ETPO) Müdürü olarak çalıştım. Eylül 2013’den bu yana Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Elemanı olarak görev yapıyorum.

Resmi Açıklama

Orçun Madran, 1999 yılında Bilgi Yönetimi alanında lisans derecesini, 2005 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Hacettepe ÜniversitesiBilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘nde Öğretim Elemanı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi‘nde Eğitim Teknolojileri alanında “Açık Eğitim Kaynakları” ile ilgili doktora çalışmalarına devam etmektedir. Temel çalışma alanları, uzaktan eğitim ve e-öğrenmedir ve mobil bilgi sistemleridir.

Tüm Detaylar

Özgeçmiş için tıklayınız.